top of page

BAO Viet-Fam Share: Viet Family Stories - Chuyện Gia Đình 2.0

By Tina for Boston Compass Blog

November 27, 2020


For this week's Fam Share we're featuring Tran Vu: an awesome organizer and interdisciplinary artist on our Advisory Board here at BAO. Tran Vu describes herself as a "1.5 generation Vietnamese American," and she's been using her artwork and social engagement to build and heal within the Vietnamese community here in Dorchester.


Check out her upcoming event, "Viet Family Stories - Chuyện Gia Đình 2.0":

Viet Family Stories, Chuyện Gia Đình 2.0 is an intergenerational multimedia storytelling project that brings together a group of Vietnamese American elder and young artists to co-create a series of monthly bilingual gatherings and dialogues grounded in Boston's Dorchester community. The project aims to explore and unpack themes of diaspora, resiliency, memories, mental health and healing practices in Vietnamese families. Please register for our virtual public event in December 2020 at eventbrite! #VietFamStories


Viet Family Stories, Chuyện Gia Đình 2.0 là một dự án kể chuyện đa-phương-tiện đa-thế-hệ có quy tụ những người lớn tuổi và thanh niên Mỹ gốc Việt, họ sẽ hợp tác trong vòng sáu tháng để tạo ra một chuỗi các chương trình và các cuộc đối thoại song ngữ hàng tháng cho cộng đồng Dorchester tại Boston. Một dự án nhằm khám phá và phân tích các chủ đề về cộng đồng, khả năng phục hồi, ký ức, sức khỏe tâm lý và phương pháp chữa lành trong các gia đình Việt. Hãy đăng ký chương trình trên mạng của chúng tôi vào tháng 12 năm 2020 tại eventbrite! #VietFamStories


The event takes place on December 12th, 2020. Register here now!

 

Hear from some of the featured artists:


 
 

Comments


bottom of page